/* Footer ----------------------------------------------- */ #footer { width:660px; clear:both; margin:0 auto; } #footer hr { display:none; } #footer p { margin:0; padding-top:15px; font:78%/1.6em "Trebuchet MS",Trebuchet,Verdana,Sans-serif; text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em; } //-->

Tuesday, September 01, 2009

hei snupsi.
va så lenge siden eg hadde oppdatert
nu er den det
det e r fint
er for tiden på sjokoladepiken.
come say hi!