/* Footer ----------------------------------------------- */ #footer { width:660px; clear:both; margin:0 auto; } #footer hr { display:none; } #footer p { margin:0; padding-top:15px; font:78%/1.6em "Trebuchet MS",Trebuchet,Verdana,Sans-serif; text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em; } //-->

Tuesday, May 06, 2008

NORDIC MUSIC WEEK 5-8 november 2008

Formål

NMW - Nordic Music Week skal engasjere og inspirere til nordisk samarbeid, samtidig som det gis en ekstra verdi for det lokale kunstneriske miljøet i Stavanger regionen.
Styringsgruppe
- Stein Bjelland, NuMusic
- Tom Brekke, STAR - Stavanger Rocks styrerepresentant
- John Ingvar Skåtøy, Stavanger Kommune
- Trond Mikkelsen, Stavanger2008 - Europeisk Kulturhovedstad
- Katrine Lilleland, Stavanger2008 - Europeisk Kulturhovedstad (observatør)
- Iselin Høyvik

Historie

NMW - Nordic Music Week ble til som et samarbeid mellom STAR - Stavanger Rock, Stavanger Kommune og Stavanger2008 - Europeisk kulturhovedstad hvor man har en uke hvor fokus er den rytmiske musikken i Norden og dens vilkår. Samtidig er det et regionalt fokus hvor man ønsker å styrke musikklivet og dets aktører i Stavanger og Rogaland.

NMW - Nordic Music Week

NMW - Nordic Music Week ønsker å stimulere til nordisk samarbeid, dette kan for eksempel være samarbeid mellom arrangører, artister og musikkorganisasjoner. Samtidig ønsker NMW å inspirere det lokale musikkmiljøet og gi det en mulighet til å vise frem de dyktige kunstnerne og spennende prosjektene som finnes i Rogaland.

NMW - Nordic Music Week har 3 satsningsområder:
1. Klubbutveksling
2. Regional turné
3. Seminarer

1. Klubbutveksling.
Dette er et samarbeid med Nordisk Arrangørforum hvor spillesteder fra Danmark, Sverige og Norge flytter sine aktiviteter til Stavanger med administrasjon, barpersonale, teknikere osv. og reelt samarbeider og utveksler erfaringer med det lokale spillestedet, de kommer til at overta. Spillestedene er ansvarlige for å programlegge kveldene –bands, DJs etc. – og vil på den måten fungere som en ressurs, som bringer det beste fra det pågjeldende lands livemusikk med seg.
Ambisjonen er å skape en formidlingsplattform for nordisk musikk og å stimulere mobiliteten for nordiske bands på den rytmiske livescene, hvor mangfoldigheten i den nordiske livemusikken og synligheten av den økes overfor publikum – lokalt og nordisk.

Den langsiktige gevinsten av denne klubbutvekslingen kan være:
- styrket samarbeid mellom nordiske spillestedsorganisasjoner
- større kjennskap til andre nordiske lands livemusikk
- nye musikersamarbeidsprosjekter på tvers av Nordens landegrenser
- økt mobilitet for bands i Norden

2. Regional turné med lokale bands hvor man har fokus på talentutvikling. Dette for å oppmuntre og styrke en ny generasjon av lokale musikere, for videre å sikre en langsiktig, positiv utvikling av Stavangers musikkliv.

3. Seminar.

NMW ønsker at seminarene skal være kompetansehevende og at man vil få en helhetlig opplevelse på Tau Scene på dagtid. Nøkkelord for seminardelen er kunnskap, inspirasjon og motivasjon.
- Kunnskap – til utvikling
- Inspirasjon – til kreativ tenking
- Motivasjon – til handling

Der vil det være parallelle løp med seminarer, workshops, kurs osv. Her vil det være noe for både den lokale musikkbransjen og for andre nordiske aktører.


Time to get on them dancing shoes mate.
http://www.nordicmusicweek.com

detta blir genialt