/* Footer ----------------------------------------------- */ #footer { width:660px; clear:both; margin:0 auto; } #footer hr { display:none; } #footer p { margin:0; padding-top:15px; font:78%/1.6em "Trebuchet MS",Trebuchet,Verdana,Sans-serif; text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em; } //-->

Friday, May 14, 2010

Av og te blir me utfordra på å gi ting fra oss som igjen betyr mye for oss
som oftest syns eg ikkje at det e vanskeligt å gi ting fra meg,
men idag kosta det.
så tenkte eg på det.

1) ka om eg ikkje tjente / fekk någe igjen fra å gi dette fra meg
2) ka om de som fikk det ikkje så ka de faktisk fekk
3) ka om de ikkje fekk någe udav at de mottok dette

Kor ofte at ikkje Gud likevel gir oss ting, sjøl om me ikkje ser ka me har mottatt
kor ofte at ikkje Gud fortsette å gi oss ting, sjøl om det tar lang tid før me oppdage ka me har fått

oi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home