/* Footer ----------------------------------------------- */ #footer { width:660px; clear:both; margin:0 auto; } #footer hr { display:none; } #footer p { margin:0; padding-top:15px; font:78%/1.6em "Trebuchet MS",Trebuchet,Verdana,Sans-serif; text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em; } //-->

Thursday, March 18, 2010

jeg skulle så gjerne ha vært den stolte eier av dette:

limpistol
spatula
symaskin
og
syferdigheter

0 Comments:

Post a Comment

<< Home