/* Footer ----------------------------------------------- */ #footer { width:660px; clear:both; margin:0 auto; } #footer hr { display:none; } #footer p { margin:0; padding-top:15px; font:78%/1.6em "Trebuchet MS",Trebuchet,Verdana,Sans-serif; text-transform:uppercase; letter-spacing:.1em; } //-->

Monday, June 08, 2009

e itje rektige
vaske hus
med suv brazilian drum n bass
og har det fantastisk fint
hurra

4 Comments:

Blogger Livi said...

næj! gje deg! hørtes kos ut!

3:17 PM  
Blogger kjetil said...

gikk det fint å levere inn bachelouren?

4:13 PM  
Blogger Julie Sofie said...

wow... =)

12:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

HEEEEErlig sier bare eg! Du e HEEEEEERlig!

7:35 PM  

Post a Comment

<< Home